Öğr. Gör. FATMA FUNDA ÖZDÜVEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. FATMA FUNDA ÖZDÜVEN

T: (0282) 250 1118

M fozduven@nku.edu.tr

W fozduven.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Şarköy Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Seracılık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2016
Tez: (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENST.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1995
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2016-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ŞARKÖY MYO
2007-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ŞARKÖY MYO
2006-
Öğr. Gör. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LAPSEKİ MYO
2001-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-2015
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-2010
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNVİVERSİTESİ
2002-2005
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EKİNCİ N., ÖZDÜVEN F. F., GÜR E., Effects of preharvest foliar calcium applications on the storage quality of "0900 ziraat" sweet cherry cultivar, Erwerbs, vol. 58, pp. 227-231, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DELİCE A., EKİNCİ N., ÖZDÜVEN F. F., GÜR E., Lapseki’de yetiştirilen 0900 Ziraat Kiraz Çeşitinin Kalite Özellikleri ve Ekolojik Faktörler, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 9, ss. 27-34, 2012.
Özgün Makale CAB
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ER ÜLKER F., ÖZDÜVEN F. F., Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Örneği, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (25.05.2011-27.05.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜR E., EKİNCİ N., Delice A., ÖZDÜVEN F. F., Çanakkale Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şeftali Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
2. ÖZDÜVEN F. F., ARIN L., Salisilik Asit Uygulamalarının Kısıtlı Su Koşullarında Yetiştirilen Yazlık Kabakta (Cucurbita pepo L.) Bitki Gelişimi ve Verime Etkileri, IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Özet bildiri
3. ÖZDÜVEN F. F., ARIN L., Sebze yetiştiriciliğinde salisilik asitin önemi. T., 8. Sebze Tarımı Sempozyumu (23.06.2010-26.06.2010).
Tam metin bildiri
4. EKİNCİ N., YILDIRIM İ., ÖZDÜVEN F. F., Sıcak su uygulamalarının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin depolama kalitesi ve monilinia çürüklüğüne olan etkisi, Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafazave Pazarlama Sempozyumu (08.10.2008-11.10.2008).
Tam metin bildiri
5. EKİNCİ N., DELİCE A., GÜR E., ÖZDÜVEN F. F., Lapseki’de Yetiştirilen 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Muhafazası Üzerine Kalsiyum Uygulamalarının Etkileri, Lapseki Değerleri Sempozyumu (27.08.2008-28.08.2009).
Tam metin bildiri
6. EKİNCİ N., delice a., GÜR E., ÖZDÜVEN F. F., Değişik dozlarda kalsiyum uygulamalarının 900 Ziraat kiraz çeşidinin kalite kriterleri üzerindeki etkileri, Türkiye V. Ulusal BahçeBitkileri Kongresi Cilt-1:Meyvecilik (04.09.2007-07.09.2007).
Tam metin bildiri
7. ÖZDÜVEN F. F., ARIN L., Farklı fosforlu gübre dozları ve sıra aralarının salata tohum verimi ve kalitesi üzerine etkisi., Türkiye II. Sebze Tarımı Sempozyumu.
Ulusal Projeler
1. Lapseki Yöresinde Yetiştirilen 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Kalite Özellikleri ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması, BAP, Araştırmacı.
2. Çanakkale Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şeftali Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Saptanması, BAP, Araştırmacı.
3. Değişik Dozlarda CaCI2 ve Ca(NO3)2 Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi , BAP, Araştırmacı.
4. Salisilik Asit Uygulamalarının Kısıtlı Su Koşullarında Yetiştirilen Yazlık Kabakta (Cucurbita pepo L.) Bitki Gelişimi ve Verime Etkileri, BAP, Araştırmacı.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Tohum Testi Çalıştayı, 26.03.2012-27.03.2012.